Vzduchotechnika


kompletní dodávky a montáž vzduchotechnických zařízení včetně měření a regulace

měření výkonů vzduchotechnických zařízení, posudky
vzduchotechnických zařízení

servis, opravy, kontroly, revize

kontroly a revize požárních klapek

uvádění zařízení do provozu včetně všech dokladů nutných pro kolaudaci díla