Tepelná čerpadla


Základní myšlenkou tepelného čerpadla je přečerpání nízko potenciální tepelné energie na energii s vyšším tepelným potencionálem. Nositelem energie je tekutina (chladivo), při jejímž odpařování dochází podle fyzikálních zákonů k odnímání tepla z okolí a naopak předání tepla při kondenzaci tekutiny. Základní podmínkou je ovšem prostředí, ze kterého je možné trvale odebírat tepelnou energii. Tepelná čerpadla vzduch / voda k vytápění rodinných domů využívají jako zdroj nízko potenciálního tepla okolní vzduch. Z hlediska instalace jsou poměrně nenáročná, jelikož není zapotřebí žádných zemních úprav (hloubkový vrt, popř. zemní kolektor). Teplené čerpadlo se skládá z vnitřní a venkovní jednotky.